Translate

piątek, 18 maja 2018

modern vases wazony nowoczesne


modern vases

mada designer also goes through his revolutions now it must be not practical but rather original, unheard of and enjoy the admiring eye. Something like museum exhibits. The more desirable are the more original and non-traditional ones.

Vases can be made of porcelain glass, metal, gold-plated or silver mirrors. Vases must play with the interior of the room in which they are located and usually do not serve to put fresh flowers.

wazony nowoczesne

mada designer  również przechodzi swoja rewolucje teraz musi być nie praktyczne ale dość oryginalne , niespotykane i Cieszyc oko podziwiającego. Coś  w rodzaju muzealnych eksponatów. Najbardziej pożądane są te bardziej oryginalne i nie tradecyjne.

Wazony mogą być ze szkła  porcelany, metalu ,lustra pozłacane lub srebrne. Wazony musza igrać ze wnętrzem pomieszczenia w którym się znajdują i zazwyczaj nie służą do włożenia świeżych kwiatów.  

Inspirations on the Internet
Inspiracje w Internecie

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz