Translate

piątek, 30 listopada 2018

Christmas set with H & M, Zestaw świąteczny z H&M,


Christmas set with H & M

Holidays just right and shops are already beating about how to decorate the house in this magical time. Fashion accessories with the world motif designed only for this time are fashionable.

What is worth buying at H & M from the Christmas set?

It is known, it depends on what we like and in what style we have a decorated house, but it probably counts it's nice and warm time to spend. H & M again puts on seasonal sets that can be used differently on other specimens, such as a warm blanket or gingerbread molds. in the H & M set there will be no paper for wrapping gifts and beautiful and fragrant candles.


Zestaw świąteczny  z H&M

Święta tuz tuż a sklepy już bija się o to jak nam przystroić dom w te magiczny czas. Modne są akcesoria z motywem świat zaprojektowane tylko na ten czas.

Co warto kupić w H&M z zestawu świątecznego?


Wiadomo , to zależy co nam się podoba i w jakim stylu mamy urządzony dom ale chyba liczy się to by mile i ciepło spędzić czas. H&M tym razem znowu stawia na sezonowe zestawy które można różnie wykorzystać na inne okazie jak np: ciepły koc lub foremki do pierniczków . w zestawie H&M nie zabraknie papieru do owijanie prezentów oraz piękne i zapachowe świece. 
1
A set of plates and cups with an animal motif (Christmas)

For sure it is good for children who like colorful things. And after the holidays you can still use for the birthday party of our child.
  Such a plate or cup with a reindeer motif can be replaced with regular plates. Magic Christmas is only once.

1
Zestaw talerz i filiżanek z motywem zwierzęcym ( świątecznym)

Na pewno jest dobry dla dzieci, które lubią kolorowe rzeczy. I po świętach można jeszcze wykorzystać na przyjęcie np. urodzinowe naszego dziecka.
 Taki talerz lub filiżanki z motywem renifera można zastąpić zwykłymi talerzami. Magia Świat Bożego Narodzenia jest tylko raz .


2
Advent calendar on the wall

It can replace the Christmas sock. Calendar of cotton can be used for the next year, easy to wash and in the middle of 24 drawers (pockets) for each day to put small dresses as a gift for the expectation of the first star.


2
Kalendarz adwentowy na ścianę

Może zastąpić skarpetę świąteczną. Kalendarz z bawełny można wykorzystać na następny rok , łatwo uprać a w środku 24 szufladek ( kieszeni) na każdy dzień włożyć mały sukienek jako prezent na oczekiwanie pierwszej gwiazdki. 


3
Molds for gingerbreads

You can also use them throughout the year to make butter cookies.


3
Foremki do pierniczków

Można również wykorzystać je przez cały rok do zrobienia maślanych ciasteczek.
4
Apron and chef hat


4

Fartuch i czapka kucharska
5
Paper for wrapping gifts

5

Papier do owijania prezentów


6
Blanket

We always need a warm blanket that can be used throughout the year, not only during the holiday season. I like H & M that they do not use typical patterns for Christmas, such as sled reindeer or Santa's pattern.


6
Koc


Zawsze nam przyda się ciepły koc, który można wykorzystać przez cały rok nie tylko w sezonie świątecznym . Podoba mi się w H&M, że nie wykorzystują wzory typowe na święta typu renifery sanki czy wzór Mikołaja. 

7
Cutlery

7
Sztućce8
Decorative pillows
8
Poduszki ozdobneBrak komentarzy:

Prześlij komentarz