Translate

sobota, 17 marca 2018

Easter inspirations.Wielkanocne inspiracje

Easter inspirations

Easter is not long and I would like to remind about Easter decorations not only on the table but in the whole house.

In Poland, decorative Easter bunnies are popular, but also chickens, lambs and Christmas eggs.

This year and the previous are popular decorations with live flowers + egg or a bunny figurine. Fashionable flowers for Easter are of course onion-like as my beloved Tulips, hyacinths, narcissi and grape hyacinth.

Easter, except for Christmas, associates us with warmth and spring. We say goodbye to the gray winter and welcome to the colorful spring, and also the fashion for the happier Easter decorations.

Wielkanocne inspiracje

Wielkanoc już nie długo a ja z tej okazji przypominam o  wielkanocnych dekoracjach nie tylko na stole ale w całym domu.

W Polsce popularne są dekoracyjne króliczki specjalne na Wielkanoc ale również kurczaczki, baranki i świąteczne jajka.

W tym roku i poprzednim popularne są dekoracje z żywych kwiatów + jajeczka lub figurka zajączka. Modne kwiaty na Wielkanoc to oczywiście cebulkowe jak moje ukochane Tulipany, hiacynty, narcyzy oraz   szafirek.


Wielkanoc po za samymi świętami kojarzy nam ,się z ciepłem i wiosna . Powoli żegnamy się  z szarą zimą i witamy się z kolorową wiosną, stad też moda na weselsze dekoracje wielkanocne.  

Inspirations can also be obtained from the Internet and from Instagram.


Inspiracje można również czerpać z Internetu i z Instagram. 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz