Translate

piątek, 2 marca 2018

robot kuchenny. food processor

Znalezione obrazy dla zapytania food processor
Smell My Kitchen

The kitchen robot is the basic one before kitchen equipment. We still remember the Hand Mixer so recently. Today we have a simplification because in addition to manual, we can have those that are self-reversible and with an additional bowl.

The kitchen robot is no longer an ordinary kitchen mixer

It is sometimes a multifunctional blender, cutting, slicing, grinding, mixing, mixing, shredding, friction, whipping, kneading, squeezing juice, etc. Convenient for the wallet and cabinet space because you do not need to buy it is not known how many kitchen robots to various functions.

Robot kuchenny to podstawowy sprzed do wyposażenia kuchni. Pamiętamy jeszcze tak niedawno Mikser kuchenny ręczny. Dzisiaj mamy ułatwienie, gdyż oprócz ręcznego możemy mieć takie, które są samo obracalne i z dodatkową miską. 

Robot kuchenny to nie jest już zwykły Mikser kuchenny


To czasem wielofunkcyjne urządzenie blender , krojenie, krojenie na plasterki, mielenie, mieszanie, miksowanie, rozdrabnianie, szatkowanie, tarcie, ubijanie, wyrabianie ciasta, wyciskanie soku itp. Wygodne dla portfela i miejsca w szafce bo nie trzeba kupować nie wiadomo ile kuchennych robotów do różnych funkcji.  


Znalezione obrazy dla zapytania food processor

Walmart


Food processor - Power


In total, a regular mixer robot can have 300 W, the multifunctional range from 600W-1000W up to 1700 W. This limit is set by the manufacturer.

Food processor - housing

The housing of our robot can be plastic or metal, but the latter option will make our robot heavy. Metal bowls and plastic casing are popular. Blade blades should be made of metal.

Food processor - bowl

The capacity in the set of bowls for our robot is from 4l to 6.7l, depending on the president.

Food processor- Equipment

Multifunctional robots have additional mixers for products of various dishes, dishes and cocktails. 

The basic standard:

 whisk for whipping
agitator for mixing and grinding
hook for kneading heavy cakes,
and the bowl (if the robot is rotatable)

enriched version:

+ basic set
 bowl cover - extra bowl-blender cup -malakser - -milk grinder - dicing machine - cap for rolling and cutting pasta-attachment for forming short pasta - grinder for grinding grains - appetizer for ice-cream - citrus juicer  - the weak side of the robot.

Robot kuchenny – Moc

Ogółem zwykły robot mikser może mieć 300 W te wielofunkcyjne sięgają w granicach od 600W -1000 W nawet do 1700 W. Ta granica jest ustalona przez producenta.

Robot kuchenny – obudowa

Obudowa naszego robota może być plastikowa lub metalowa lecz ta druga opcja sprawi, że nasz robot będzie ciężki. Popularne są zestawy metalowa misa i plastikowa obudowa. Ostrza do blendowania powinny być metalowe. 

Robot kuchenny- miska

Pojemność w zestawie miski do naszego robota wynosi  od  4l  do 6,7l w zależności od prezydenta.

Robot kuchenny- Wyposażenie

Wielofunkcyjne roboty posiadają dodatkowe mieszadła do wyrobów różnych dań, potraw i koktajlu. 

Podstawowy standard :

 trzepaczka do ubijania
mieszadło do mieszania i ucierania
hak do wyrabiania ciężkich ciast,
oraz miska ( jeśli robot jest obracalny)

zbogacona wersja:

+ podstawowy zestaw 
 osłona misy –dodatkowa misa –blender kielichowy –malakser –szatkownica –maszynka do mielenia – maszynka do krojenia w kostkę – nasadka do wałkowania i cięcia makaronu–przystawka do formowania makaronów krótkich – młynek do mielenia ziaren - przystawka do lodów -wyciskarka do cytrusów –sokowirówka –najsłabszą stroną robota.

Znalezione obrazy dla zapytania food processor


Food processor - producers


The branded brands are:

- Amika
- Bosch MUM
- Electrolux
- Kenwood
- KitchenAid Artisan
- Sencor
- Zelmer

Food processor - price

The more features have additional features, the high price.

Robot kuchenny- producenci

Połupane marki  to :

- Amika
– Bosch MUM
– Electrolux
– Kenwood
– KitchenAid Artisan
– Sencor
– Zelmer

Robot kuchenny- cena

Czym więcej ma dodatkowych funkcji tym wysoka cena.
       Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza