Translate

piątek, 16 lutego 2018

One57 (Carnegie 57) Mieszkać pod chmurami

One57, apartaments, One57, Apartment, Manhattan, New York


Who would not want to live in a luxury apartment at a good address and see the entire Manhattan on each side of your accommodation.


  Kto by nie chciał mieszkać w luksusowym apartamencie, przy dobrym adresie i widzieć cały Manhattan z każdej strony swojego lokum.

 It has only 304 meters high, 90 floors. One57 is the most luxurious and most expensive flat in Manhattan, close to the famous Central Park


 Ma tylko 304 metry wysokości, 90 pięter. One 57 jest najbardziej luksusowym i najdroższym lokum w Manhattanie , jest blisko słynnego  Central Parku

  High-rise is located in New York, New York (Midtown) address 157 West 57th Street. It was invented by the architect Christian de Portzamparc work began in 2009 and completed in 2014.


 Wieżowiec znajduje się w Nowym Jorku na Manhattanie ( Midtown ) adres  157 West 57th Street. Został wymyślony przez architekta Christiana de Portzamparca praca rozpoczęła się w 2009 a ukończona w 2014 roku. The interiors of several apartments, just looking at them man becomes a luxury.


 Wnętrza kilka apartamentów, samo patrzenie się na nich  człowiek staje się luksusem
The large surface area allows plenty of scope to design unusual interior without restrictions meter
 Duża powierzchnia umożliwia wielkie  pole by zaprojektować niezwykłe wnętrze bez ograniczeń metrowych


Znalezione obrazy dla zapytania ONE57 Apartment, Manhattan, New York
Znalezione obrazy dla zapytania ONE57 Apartment, Manhattan, New York
Large windows give the effect of the narrow room.
Duże okna dają efekt wielkiego pomieszczenia.Znalezione obrazy dla zapytania ONE57 Apartment, Manhattan, New York

Podobny obraz

Znalezione obrazy dla zapytania ONE57 Apartment, Manhattan, New York

To live in this skyscraper must have only 9 million dollars for a smaller interior, if it is for us too tight, you can buy an entire floor for only 90 million dollars only in my case I would have to win the billion dollar lottery to live here. It is a pity because the views are beautiful. By mieszkać w tym  wieżowcu  trzeba mieć jedyne 9 mln dolarów za mniejsze wnętrze, jeśli to jest dla nas za ciasne można wykupić całe piętro za jedyne 90 mln dol tylko w moim przypadku musiałabym wygrać miliardowego totka by tu zamieszkać. Szkoda bo widoki są piękne.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz