Translate

poniedziałek, 25 września 2017

-APARTMENT GUARDIAN APARTMENT (HOME RENT) do wynajęcia mieszkania za granicą.


parisperfect.com
Podobny obrazView of the Eiffel Tower - Apartment

Who does not dream of waking up in the morning, open a small balcony with fresh fragrant flowers on a table of scrumptious croissants and look at the beautiful view of the Eiffel Tower.


Widok na Wieżę Eiffla - Apartament


Kto nie marzy budzić się rano , otworzyć mały balkon z  świeżymi pachnącymi kwiatami na stoliku przepyszne rogaliki i patrzeć się na  piękny widok na wieże Eiffel.

Znalezione obrazy dla zapytania View of the Eiffel Tower-Apartment Housekeeper accommodation for rent

Dreams that can become real. And this is because of the unusual offers that spread like fresh buns. In Western Europe such a form is already fashionable, but in Poland it is still little known - guardian apartment (home rent), to rent or Such caregiver is usually free work, but in recent years can be called a profession and get some sums for the care of us housing, The time of absence of owners to look after their apartment against burglary, flood, fire and other cases. The offer is quite interesting and very tempting because it allows us to live in dreaming and it's free without paying for rent.

Often the exchange of carers is often referred to as "we go to Paris, from Paris to us". It involves the exchange of apartments for the duration of the holiday.

Marzenia , które mogą stać się realne. A to za sprawą niezwykłych ofert , które rozchodzą się jak świeże bułeczki. W  Europie Zachodniej taka forma jest już modna ale u nas w Polsce jeszcze jest mało znana-Opiekun mieszkania , do wynajęcia lub    Taki opiekun zazwyczaj jest darmową pracą , ale w ostatnich latach można nazwać już zawodem i dostaje się jakoś określoną sumę za Opiekę nas mieszkaniem,  polegająca na czas nieobecności właścicieli opiekować się ich mieszkaniem przed włamaniem , zalaniem , pożarem i innych przypadkach. Oferta dość ciekawa i bardzo kusząca, ponieważ pozwala nam mieszkać w mięcie marzeń i to za darmo nie płacąc za wynajem.

Często tez określa się wymianę opiekunów  na zasadzie „my do Paryża  , z Paryża  do nas”.  Polegająca na wymianie mieszkań na czas wakacyjny.   

Free accommodation in exchange for caring for animals.

Darmowe mieszkanie w zamian za opiekę za zwierzętami.  


Podobny obraz
Znalezione obrazy dla zapytania View of the Eiffel Tower-Apartment Housekeeper accommodation for rent
www.airbnb.pl


Or just rent an apartment through agents or websites and enjoy a beautiful view.

Albo po prostu wynająć mieszkanie za pośrednictwem agentów lub na stronach internetowych i cieszyć się pięknym widokiem. 

DIDOT_-6B9B5353.jpg

Website designed for students, young people who come to the capital of France make their first start on the plaster work and student. You can rent a flat in a good area of Paris for a low price.

Strona przeznaczona dla studentów, młodych ludzi , którzy przyjeżdżając do stolicy Francji robią swoje pierwsze początki na tynku pracy i studenckim.   Możesz na spółkę wynająć mieszkanie w dobrej dzielnicy Paryża za niska cenę. Website designed for students
Strona przeznaczona dla studentów

www.trustedhousesitters.com

Free flat in exchange for caring for pets


Darmowe mieszkanie w zamian za opiekę z zwierzętami 

http://uk.cameloteurope.com/


Paid housing site.


Strona płatnych mieszkań.Brak komentarzy:

Prześlij komentarz