Translate

poniedziałek, 25 września 2017

A little coffee café, kawiarenka café

Podobny obraz
Pinterest      
A little coffee café

Mała kawiarenka café


I like the smell of fresh roasted coffee, cake flavor and filling. But my attention is drawn to small cafés, which have their own unique atmosphere. Such a climate can of course be saucers in Paris and Rome, but in many cities are created in the form of big cities small cafe coffee.

Lubię zapach świeżej prażonej kawy, aromat ciasta i nadzienia. Ale moja uwagę przeciąga małe kawiarenki café, które maja swój niepowtarzalny klimat. Taki klimat można oczywiście spodkach w Paryżu i Rzymie, ale w wielu miastach powstają na wzór wielkich miast małe kawiarenki café.

The coffee lover in the home has an exclusive coffee expresso and a cafe for brewing natural coffee.

  Coffee cafés have different names. In Poland are popular Bistras. Coffee café must have its charm and character in which it is served coffee, tea, ice cream, biscuits, different from the usual papa or restaurant in that it should not serve beer only good quality wine.


Miłośnik kawy w domu posiada ekskluzywne expresso do kawy i kawiarenkę do parzenia naturalnej kawy.Kawiarenki café, posiadają różne nazwy . W Polsce popularne są Bistra. Kawiarenka café, musi mieć swój urok i charakter w którym podaje się kawę, herbatę, lody, ciastka, rożni się od zwykłego papu lub restauracji tym ,ze nie powinno podawać  piwa tylko wina dobrej jakości.

Znalezione obrazy dla zapytania A little coffee café

Znalezione obrazy dla zapytania A little coffee café paris

Café equipment café


The main style in cafe café decoration is White furniture, thick plank flooring, floral motif such a 90's nineteenth-century climate. Like grandma smell the cake and of course coffee.

Wyposażenie   kawiarenki café

Głównym stylem w urządzanie kawiarenki café to

Białe meble, podłoga w grube deski, motyw kwiatowy taki  klimat lat 90 z 19 wieku . Jak u babci czuć zapach ciasta i oczywiście kawy.

A coffee cafe without good expresso or a coffee shop is not a real coffee cafe. Of course the equipment includes staff. A true barista who has the knowledge and sense of taste you can conjure up with a cup of coffee as a guest.

   kawiarenka café bez dobrego expresso lub kafeterkę (kawiarkę) to nie prawdziwa kawiarenka café. Do wyposażenia  oczywiście zalicza się personel. Prawdziwy barista, który swoją wiedza i poczuciem smaku potrafi dla ciebie jako gościa wyczarować odpowiednią kawę.  

Podobny obraz
Barista training.

There are various companies in Poland, EU projects that train Barists:

szkolenie na Bariste.

Istnieją w Polsce różne firmy , projekty unijne które szkolą na Baristów:


Znalezione obrazy dla zapytania barista
For a good expresso you have to pay a lot and the cost of good quality coffee. If you want to have your coffee cafe at home, you can invest in your expresso or coffee machine.

   Za dobre expresso trzeba sporo zapłacić i do tego koszt dobrej jakościowo kawy. Jeśli chcesz mieć w domu swoja   kawiarenkę café  , możesz zainwestować w swoje expresso lub zapalarkę do kawy.  
Coffee cafésb in PARIS 

Znalezione obrazy dla zapytania coffee café paris
Photo internet resources

Podobny obraz
Photo internet resources

Coffee cafésb in ROMA

Znalezione obrazy dla zapytania coffee café  in roma
Photo internet resources

Coffee cafésb in LONDON 

Podobny obraz
Photo internet resources

Podobny obraz
Photo internet resources

Coffee cafésb in POLAND - lublin 

Zdjęcie użytkownika CAFE MARI.
Photo cafe mari profile in Facebook 

Zdjęcie użytkownika Cafe Heca Kawiarnia.
Photo Cafe Heca Kawiarnia profile in Facebook
 
Znalezione obrazy dla zapytania tchibo Coffee in lublin
TCHIBO lublin Ulica Krakowskie Przedmieście 36

Zdjęcie użytkownika Kawiarnia Central Park.
Photo  profile in Facebook


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz