Translate

piątek, 3 listopada 2017

Wall clock. zegar na scianę

Znalezione obrazy dla zapytania wall clock decor
HomeGoodsThe usual wall clock does not need to look boring and not very fashionable. The sea completely changes the wall and interior of the room both in the living room and in the kitchen.

Today, the clock must enjoy the eye, attract the eye and be admired for its simplicity or chic finish. Trendy are also the ones that are a simple way to do it yourself.


Zwykły zegar na ścianę nie musi wyglądać nudno i niezbyt … modno. Morze zmienić całkowicie ścianę  i wnętrze pomieszczenia zarówno w salonie i jak w kuchni.


Dziś zegar musi cieszyć oko , przyciągać wzrok i być podziwianym za swoja prostotę lub szykowne wykończenie. Modne są również takie które prostym sposobem można zrobić samemu.   

Podobny obraz


I really like the clocks in the dining room which are large and legible.

Bardzo podobają mi się zegary w jadalni , które są duże i czytelne.    

Podobny obraz

The wall does not need any additional decorative detail.
Ściana nie potrzebuje dodatkowego dekoracyjnego detalu.   
Image type or mirror
Typu obrazu lub lustra 

Podobny obraz


The picture below impressed me simplicity. We see a wall arranged from floor panels or boards and a small clock. This small wall clock is so compatible that you do not need a duet for any other details, no mirrors, cabinets and images.↓

Poniższe zdjęcie  zachwycił mnie prostota. Widzimy ścianę  ułożona z panelów podłogowych lub desek i mały zegar. Ten mały zegar z ściana  tak współgrają,  ze nie potrzeba do tego duetu żadnych innych detali zero lustra , szafek i obrazów. ↓ 

Znalezione obrazy dla zapytania wall clock dining room

Znalezione obrazy dla zapytania wall clock dining room

The Creativity Exchange

Podobny obraz
Ikea
Podobny obraz
Modern Country Style - blogger     ↑↓


Below set of three large metal-clocks. But camouflage is such that only the first round mirror is a clock two others are usually the mirrors that reflect the light. Hard loft style interior.↓


Poniżej zestaw trzech dużych zegarów o metalicznym stylu. Ale kamuflaż jest taki , ze tylko pierwszy okrągłe lustro to zegar dwa pozostałe to  zwykle lustra które odbijają światło. Wnętrze w surowym stylu typu Hard loft.↓

oversized wall clock dining room modern with black chairs contemporary decorative bowls
Znalezione obrazy dla zapytania wall clock dining room

Znalezione obrazy dla zapytania wall clock dining room
Znalezione obrazy dla zapytania wall clock kitchen                                         wall clock kitchen and bathroom

Podobny obraz
Podobny obraz


Podobny obraz


$25.13 ↑   dhgate.com

Podobny obraz
dinodirect.com      $36,90 ↑

Znalezione obrazy dla zapytania wall clock kitchen
$27.99 ↑  CafePress    


Znalezione obrazy dla zapytania wall clock kitchen

Znalezione obrazy dla zapytania wall clock kitchen decor
Podobny obraz

Znalezione obrazy dla zapytania wall clock bathroom decor     Qumania                                    
                                     wall clock living room

Clocks in the living room are unique and unique, they can be in the form of a mirror, picture or window. Fashionable are the big ones on the whole shredded.


Zegary w salonie są wyjątkowe i unikalne, mogą być w postaci lustra, obrazu lub okna. Modne są te wielkie durze na całą ścinane.  
 Znalezione obrazy dla zapytania wall clock decorPodobny obraz


Znalezione obrazy dla zapytania wall clock decor
↑↓

Znalezione obrazy dla zapytania wall clock decor

Podobny obraz

Podobny obraz


Below we see both the clock and the window to the world. True, it looks phenomenal. If you do not have a large loft-style interior you can make a smaller window and enjoy the stylish interior.↓

Poniżej widzimy zarówno zegar oraz okna na świat. Prawda ze wygląda zjawiskowo. Jeśli nie posiadasz dużego wnętrza w stylu loft możesz zrobić mniejsze okno i też cieszyć się stylowym wnętrzem. 

Podobny obraz

Podobny obraz

Podobny obraz


Choosing a wall clock for your interior regardless of whether it is large, small etc. It is important to be really thoughtful and enjoy your appearance and style. The clock does not have to be expensive to impress, but the ones on the order are expensive. Sometimes it is worth spending time and creating a unique clock itself.

Wybierając zegar na ścianę do waszego wnętrza  nie zależnie czy jest duży , mały itp. ważne by był naprawdę przemyślany  i cieszył ciebie swoim wyglądem i stylem. Zegar nie musi być drogi by zachwycał, owszem te na zamówienie są drogie. Czasem warto poświęć czas i stworzyć samemu unikalny zegar.   

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz