Translate

niedziela, 12 listopada 2017

Christmas decoration - in November. Świąteczny wystrój- w listopadzie

Znalezione obrazy dla zapytania choinki w swieta
photo : allegro 

Christmas decoration - in November.
 Świąteczny wystrój- w listopadzie  .


Holidays for less than two months, and then you can meet on TV or in the mall advertising Christmas atmosphere.

For others, it may be shocking to have so much time for others to remember the holidays, because in December we know we are trying to buy gifts and prepare for Christmas dinner.

I belong to people in the middle, but I noticed that in Poland for several years has taken over, that the time of Christmas shopping such as a Christmas tree or decor is as in the West, eg in the United Kingdom divided into two months. This is a good economical solution because you can spread your expenses for 2 months.
Example:

In November we buy decorations for the Christmas tree and in December we deal with gifts or the reverse as you prefer. Then we will not burden the home budget. That is the art of holiday advertising in November. Yes, it is also a small advertising grip. But sensible people will use the example given.
Święta za niecałe dwa miesiące, a już można spotkać w telewizji lub w centrum handlowym reklamy o Bożonarodzeniowym klimacie.

Dla innych może szokować ,ze tak wcześniej dla drugich to doskonały czas by przypomnieć o świętach , bo w grudniu wiadomo jesteśmy zabiegani kupowaniem prezentów i przygotowaniem się do świątecznej kolacji.

Ja należę do ludzi pośrodku , lecz zauważyłam ze w Polsce od  kilku lat przejęło się ,ze czas świątecznych zakupów np. choinki lub wystroju wnętrz jest jak na zachodzie np. w Wielkiej Brytanii dzieli się na dwa miesiące. To dobre rozwiązanie pod względem ekonomicznym , gdyż można rozłożyć swój wydatek na 2 miesiące. 

Przykład :

W listopadzie kupujemy dekoracje na choinkę a w grudniu zajmujemy się prezentami lub odwrotnie jak kto woli. Wtedy nie obciążymy domowego budżetu. Na tym polega sztuka reklamy  świątecznej w Listopadzie. Owszem to również mały chwyt reklamowy. Lecz rozsądny ludzie wykorzystają podany przykład.


   
Znalezione obrazy dla zapytania swiateczna wystawa
photo  ;   internet resources


Do not know how to split two months for Christmas shopping here is my advice:
Make two sheets of paper on one letter of November and another on December.
In November write what you already bought, for example, gifts for the family or Christmas tree. Then it will make your job easier in December to find out what you are missing. I hope you understandNie wiedz jak rozłożyć  dwa miesiące na zakupy świąteczne oto moja porada:

Zrób dwie dowolne kartki na jednej napisz Listopad , a na drugiej  Grudzień.

W listopadzie napisz to co już kupiłaś np. prezenty dla część rodzinny czy choinkę. Potem ułatwi ci zadanie w grudniu pomorze ustalić czego ci jeszcze brakuje. Mam na dzieje,  ze rozumiesz

  
   
Brak komentarzy:

Prześlij komentarz